SPOT (2002)

De Carles Alberola i Roberto García

Direcció/Carles Alberola

Intèrprets/ Carles Alberola, Alfred Picó, Noèlia Pérez i Verònica Andrés