13 (2006)

De Carles Alberola

Direcció/ Carles Alberola

Intèrprets/ Albert Forner, Ángela Castilla, Cristina García, Alfred Picó/ Pepe Galoto, Maria Juan, Pati Martínez